ปลาหมึกแห้ง

New

กลมไดร์ (ตัวเล็ก) กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

แพไข่กลาง กิโลกรัมละ 820 บาท ครึ่งกิโลกรัม 410 บาท

THB 410 ฿ 410

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกเล็กฟิต กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกเล็กจีน กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า 2 นิ้ว กิโลกรัมละ 800 บาท ครึ่งกิโลกรัม 400 บาท

THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า 3 นิ้ว กิโลกรัมละ 850บาท ครึ่งกิโลกรัม 425 บาท

THB 425 ฿ 425

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า 6 นิ้ว กิโลกรัมละ 1100 บาท ครึ่งกิโลกรัม 550 บาท

THB 550 ฿ 550

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า 7 นิ้ว กิโลกรัมละ 1200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 600 บาท

THB 600 ฿ 600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า 8 นิ้ว กิโลกรัมละ 1200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 600 บาท

THB 600 ฿ 600

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 680 บาท ครึ่งกิโลกรัม 340 บาท

THB 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 900 บาท ครึ่งกิโลกรัม 450 บาท

THB 450 ฿ 450

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 900 บาท ครึ่งกิโลกรัม 450 บาท

THB 450 ฿ 450

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แพไข่ไดร์ กิโลกรัมละ 900 บาท ครึ่งกิโลกรัม 450 บาท

THB 450 ฿ 450

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกกระตอยไข่ กิโลกรัมละ 650 บาท ครึ่งกิโลกรัม 325 บาท

THB 475 ฿ 475

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกสายมัด กิโลกรัมละ 650 บาท ครึ่งกิโลกรัม 325 บาท

THB 325 ฿ 325

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หนวดปลาหมึก กิโลกรัมละ 680 บาท ครึ่งกิโลกรัม 340 บาท

THB 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกแช่ กิโลกรัมละ 360  

THB 360 ฿ 360

ปลาหมึกแพไดร์ กิโลกรัมละ 680 บาท ครึ่งกิโลกรัม 340 บาท

THB 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เจาะตาฟิตจัมโบ้ กิโลกรัมละ 720 บาท ครึ่งกิโลกรัม 360 บาท

THB 360 ฿ 360

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เจาะตาฟิตใหญ่ กิโลกรัมละ 700 บาท ครึ่งกิโลกรัม 350 บาท

THB 350 ฿ 350

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมึกกลมไดร์ กิโลกรัมละ 550 บาท ครึ่งกิโลกรัม 275 บาท

THB 275 ฿ 275

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่าร่วง กิโลกรัมละ 620 บาท ครึ่งกิโลกรัม 310 บาท

THB 310 ฿ 310

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า G4 กิโลกรัมละ 720 บาท ครึ่งกิโลกรัม 360 บาท

THB 360 ฿ 360

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า A6 กิโลกรัมละ 640 บาท ครึ่งกิโลกรัม 320 บาท

THB 320 ฿ 320

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกผ่า A5 กิโลกรัมละ 720 บาท ครึ่งกิโลกรัม 360 บาท

THB 360 ฿ 360

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกกลางคู่ กิโลกรัมละ 540 บาท ครึ่งกิโลกรัม 270 บาท

THB 270 ฿ 270

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกเล็ก กิโลกรัมละ 440 บาท ครึ่งกิโลกรัม 220 บาท

THB 220 ฿ 220

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกแกะตาสวย กิโลกรัมละ 680 บาท ครึ่งกิโลกรัม 340 บาท

THB 340 ฿ 340

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกแกะตาไดร์ กิโลกรัมละ 620 บาท ครึ่งกิโลกรัม 310 บาท

THB 310 ฿ 310

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกกลางสวย กิโลกรัมละ 550 บาท ครึ่งกิโลกรัม 275 บาท

THB 275 ฿ 275

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com