ปลาแห้ง

กิโลกรัมละ 560 บาท ครึ่งกิโลกรัม 280 บาท

THB 280 ฿ 280

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลามะลิ กิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาสวายย่าง กิโลกรัมละ 240 บาท ครึ่งกิโลกรัม 120 บาท

THB 130 ฿ 130

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาจวด กิโลกรัมละ 280 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

THB 140 ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหัวแดง กิโลกรัมละ 350 บาท ครึ่งกิโลกรัม 175 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้าวสาร กิโลกรัมละ 400 บาท ครึงกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนรมควัน กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาไส้ตัน กิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกปลาทู กิโลกรัมละ 180 บาท ครึ่งกิโลกรัม 90 บาท

THB 90 ฿ 90

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนใหญ่ กิโลกร้มละ 260 บาท ครึ่งกิโลกรัม 130 บาท

THB 130 ฿ 130

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนทะเล บางกลาง กิโลกรัมละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

THB 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาวงตัด กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาวงพิเศษ กิโลกรัมละ 460 บาท ครึ่งกิโลกรัม 230 บาท

THB 230 ฿ 230

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาลิ้นหมา กิโลกกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาปักกัง กิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนทะเล บางเล็ก กิโลกรัมละ 320 บาท ครึ่งกิโลกรัม 160 บาท

THB 160 ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแก้วจืด กิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com