ปลาแห้ง

กิโลกรัมละ 660 บาท ครึ่งกิโลกรัม 330 บาท

THB 330 ฿ 330

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลามะลิ กิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

THB 210 ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาสวายย่าง กิโลกรัมละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

THB 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาจวด กิโลกรัมละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

THB 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหัวแดง กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้าวสาร กิโลกรัมละ 400 บาท ครึงกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนรมควัน กิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

THB 210 ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาไส้ตัน กิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

THB 210 ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ลูกปลาทู กิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนใหญ่ กิโลกร้มละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

THB 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนทะเล บางกลาง กิโลกรัมละ 340 บาท ครึ่งกิโลกรัม 170 บาท

THB 170 ฿ 170

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาวงตัด กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาวงพิเศษ กิโลกรัมละ 600 บาท ครึ่งกิโลกรัม 300 บาท

THB 300 ฿ 300

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาลิ้นหมา กิโลกกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาปักกัง กิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

THB 210 ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาช่อนทะเล บางเล็ก กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแก้วจืด กิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

THB 210 ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com