ปลาหวาน

New

กิโลกรัมละ 450 บาท ครึ่งกิโลกรัม 225 บาท

225 THB ฿ 225

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูอบ กิโลกรัมละ 320 บาท ครึ่งกิโลกรัม 160 บาท

160 THB ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบกลม) ราคากิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

190 THB ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแป้นแก้ว กิโลกรัมละ 340 บาท ครึ่งกิโลกรัม 170 บาท

170 THB ฿ 170

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูขาว ราคากิโลกรัมละ 260 บาท ครึ่งกิโลกรัม 130 บาท

130 THB ฿ 130

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูแดง  ราคากิโลกรัมละ 260 บาท ครึ่งกิโลกรัม 130 บาท

130 THB ฿ 130

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูไม่งา  ราคากิโลกรัมละ 280 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

140 THB ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูงา ราคากิโลกรัมละ 280 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

140 THB ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองไม่โรยงา  ราคากิโลกรัมละ 290 บาท ครึ่งกิโลกรัม 145 บาท

145 THB ฿ 145

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองโรยงา  ราคากิโลกรัมละ 290 บาท ครึ่งกิโลกรัม 145 บาท

145 THB ฿ 145

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาเส้นงา (ปลาหวาน) ราคากิโลกรัมละ 340 บาท ครึ่งกิโลกรัม 170 บาท

170 THB ฿ 170

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบแผ่น) ราคากิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

240 THB ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลากระเบนหวาน  ราคากิโลกรัมละ 420 บาท ครึ่งกิโลกรัม 210 บาท

210 THB ฿ 210

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com