ปลาหวาน

น่าสั้น กิโลกรัมละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

THB 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูอบ กิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

THB 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบกลม) ราคากิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแป้นแก้ว กิโลกรัมละ 320 บาท ครึ่งกิโลกรัม 160 บาท

THB 160 ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูขาว ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูแดง  ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูไม่งา  ราคากิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

THB 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูงา ราคากิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

THB 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองไม่โรยงา  ราคากิโลกรัมละ 240 บาท ครึ่งกิโลกรัม 120 บาท

THB 120 ฿ 120

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองโรยงา  ราคากิโลกรัมละ 240 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

THB 120 ฿ 120

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาเส้นงา (ปลาหวาน) ราคากิโลกรัมละ 280 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

THB 140 ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบแผ่น) ราคากิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลากระเบนหวาน  ราคากิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

THB 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com