ปลาหวาน

น่าสั้น กิโลกรัมละ 300 บาท ครึ่งกิโลกรัม 150 บาท

฿ 150 ฿ 150

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูอบ กิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

฿ 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบกลม) ราคากิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

฿ 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแป้นแก้ว กิโลกรัมละ 320 บาท ครึ่งกิโลกรัม 160 บาท

฿ 160 ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูขาว ราคากิโลกรัมละ 180 บาท ครึ่งกิโลกรัม 90 บาท

฿ 90 ฿ 90

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูแดง  ราคากิโลกรัมละ 180 บาท ครึ่งกิโลกรัม 90 บาท

฿ 90 ฿ 90

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูไม่งา  ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

฿ 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาทูงา ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

฿ 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองไม่โรยงา  ราคากิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

฿ 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาข้างเหลืองโรยงา  ราคากิโลกรัมละ 220 บาท ครึ่งกิโลกรัม 110 บาท

฿ 110 ฿ 110

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาเส้นงา (ปลาหวาน) ราคากิโลกรัมละ 280 บาท ครึ่งกิโลกรัม 140 บาท

฿ 140 ฿ 140

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาริวกิวหวาน (แบบแผ่น) ราคากิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

฿ 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลากระเบนหวาน  ราคากิโลกรัมละ 360 บาท ครึ่งกิโลกรัม 180 บาท

฿ 180 ฿ 180

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com