สินค้าพร้อมทาน

กิโลกรัมละ 120 บาท ครึ่งกิโลกรัม 60 บาท

THB 60 ฿ 60

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

THB 60 ฿ 60

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 150 บาท ครึ่งกิโลกรัม 75 บาท

THB 75 ฿ 75

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 150 บาท ครึ่งกิโลกรัม 75 บาท

THB 75 ฿ 75

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 150 บาท ครึ่งกิโลกรัม 75 บาท

THB 75 ฿ 75

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

กิโลกรัมละ 500 บาท ครึ่งกิโลกรัม 250 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหวานเส้น กิโลกรัมละ 160 บาท ครึ่งกิโลกรัม 80 บาท

THB 80 ฿ 80

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หอยลายปรุงรส กิโลกรัมละ 450 บาท ครึ่งกิโลกรัม 225 บาท

THB 225 ฿ 225

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หอยอบปรุงรส กิโลกรัมละ 500 บาท ครึ่งกิโลกรัม 250 บาท

THB 250 ฿ 250

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมูสวรรค์ กิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาปักกังแก้ว (ไม่ปรุงรส) กิโลกรัมละ 460 บาท ครึ่งกิโลกรัม 230 บาท

THB 230 ฿ 230

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

แคปหมู ถุงละ 1/2 กก.

THB 100 ฿ 100

ปลาหมึกหยองเชอรี่ กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลากระพงอบซอส กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ทาโร่กรอบ กิโลกรัมละ 340 บาท ครึ่งกิโลกรัม 170 บาท

THB 170 ฿ 170

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ท็อฟฟีกะทิ กิโลกรัมละ 140 บาท ครึ่งกิโลกรัม 70 บาท

THB 70 ฿ 70

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ท็อฟฟี่ถั่ว กิโลกรัมละ 140 บาท ครึ่งกิโลกรัม 70 บาท

THB 70 ฿ 70

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมูฝอย กิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมูงา กิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาชิ้งฉ่างสมุนไพร กิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาชิ้งฉ่างงา กิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาชิ้งฉ่างไม่งา กิโลกรัมละ 200 บาท ครึ่งกิโลกรัม 100 บาท

THB 100 ฿ 100

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

หมูหยอง (เกรด A) กิโลกรัมละ 380 บาท ครึ่งกิโลกรัม 190 บาท

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาแก้วปรุงรส กิโลกรัมละ 400 บาท ครึ่งกิโลกรัม 200 บาท

THB 200 ฿ 200

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาเกร็ดขาว กิโลกรัมละ 320 บาท ครึ่งกิโลกรัม 160 บาท

THB 160 ฿ 160

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนมตัวปลา กิโลกรัมละ 140 บาท ครึ่งกิโลกรัม 70 บาท

THB 70 ฿ 70

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลากระพงทุบ กิโลกรัมละ 480 บาท ครึ่งกิโลกรัม 240 บาท

THB 240 ฿ 240

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกฉาบ สามรส กิโลกรัมละ 440 บาท ครึ่งกิโลกรัม 220 บาท

THB 220 ฿ 220

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ปลาหมึกกรอบม้วน กิโลกรัมละ 880 บาท ครึ่งกิโลกรัม 440 บาท

THB 440 ฿ 440

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com