New
Best Seller

แพกลาง (3 กิโลกรัม)

คุณสมบัติสินค้า:

กิโลกรัมละ 700 บาท

Share

Share

ปลาหมึกแพกลาง
======

 ตัวประมาณ 2-3 นิ้ว
 แกะตา เป็นแพ
 ติดเค็มเล็กน้อย
 กิโลกรัมละ 700 บาท

 ราคาสินค้า รวมค่าจัดส่งแล้วค่ะ


  !!! วิธีการเก็บรักษา : แนะนำให้แช่ตู้เย็น เพื่อยืดอายุการจัดเก็บสินค้า
ในกรณีที่อยู่ในอุณหภูมิปกติ สินค้าจะมีอายุไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ จะทำให้สินค้าขึ้นรานะคะ

*********************************

 มีบริการแพคส่งออกต่างประเทศ (กรุณาแจ้งทางร้านค้า) 

 โปรดระบุให้ทางร้านทราบด้วยนะคะ ว่าจะแพคหรือเปล่าค่ะ
ในกรณีที่ต้องการแพค ทางร้านจะแพคให้แพคละ 500 กรัม หรือ 250 กรัม

*******************************


Powered by MakeWebEasy.com